Construcció de pous a barcelona

En la nostra empresa estem especialitzats en la construcció de pous per a la captació d'aigües subterrànies en:

 • Xalets.

 • Parcel•les.

 • Terrenys agrícoles.

 • Sector de la ramaderia.

 • Comunitats.

 • Empreses.

En els casos de treballar en una parcel•la o xalet amb gespa, piscina i hort, els diàmetres recomanats són de 180 mm de diàmetre de perforació i entuba amb PVC de 140 mm de 10 atm de pressió, pels quals es pot instal•lar una bomba submergible de 0,50 CV a 10 CV de potència, garantint cabals per a totes les necessitats. Aquest tipus de perforacions són les de millor qualitat i preu. Encara que tenim capacitat per a realitzar perforacions de fins a 320mm de diàmetre.

En xalet o llocs on la realització del nostre treball implica la deterioració del jardí o la brutícia causada per l'excés de fang de la parcel•la, comptem amb un servei de contenidor de terres per a deixar el lloc totalment net i sense terra.

El temps en el qual la nostra empresa pot finalitzar el seu treball és d'un dia per a pous de fins a uns 100 metres de profunditat.

Els diferents passos per a construir un pou comprenen:

 • Perforació fins a trobar l'aqüífer.

 • Comprovació del cabal per mitjà de la mateixa màquina.

 • Entuba la totalitat dels metres realitzats i la col•locació de tubs de filtre o rancurats en la zona de l'aigua.

 • Tapa o arqueta per a la total protecció del pou.

 • Retirada de les terres per mitjà de contenidors en cas de contractar-se.

Consulti amb els nostres experts perquè li indiquin com serà el procediment a seguir en el seu projecte.

Instal·lació de bombes

Perquè el funcionament del pou duri molts anys sense que aparegui cap problema, és necessari instal•lar un equip de bombament de qualitat. El nostre personal realitzarà aquest tipus de treballs, garantint l'ampliació de la vida útil del seu pou. L'assessoraran i indicaran com és l'equip de bombament que més s'adapti a la profunditat i cabal del seu pou. Realitzem un estudi previ per a valorar la potència i ajustar el consum i ús de materials com la mena de mànega, secció del cable elèctric, vàlvules de retenció, corda de subjecció de l'equip, entroncaments submergibles, quadre de control i protecció per falta d'aigua, sistemes de parada automàtics en dipòsits i altres factors relacionats.

En el cas que fos necessari, realitzem les conduccions fins a dipòsits i la instal•lació d'aquests en el cas que no n'hi hagués.

Comptem amb un servei tècnic urgent per a solucionar qualsevol problema en cas d'avaria tant en el pou com en l'equip de bombament.
Li oferim el nostre servei tècnic urgent

 • Pozos Ordal
 • Pozos Ordal